Gemeenteraad.nl is een initiatief van Necker van Naem en is bedoeld voor politici en bestuurders bij gemeenten en provincies. Necker van Naem ondersteunt overheid en (maatschappelijke) partners met onderzoek, advies, training en implementatie.

Wat houdt het recht van initiatief in?

Door marjolein op woensdag 30 juli 2014 in Berichten
Wat houdt het recht van initiatief in? Met het recht van initiatief houdt in dat een raadslid zelf een voorstel voor een verordening of een ander voorstel ter behandeling in de raad kan indienen. Het onderwerp van de verordening of het voorstel is vrij te bepalen voor het raadslid. Een initiatiefvoorstel moet echter rijp zijn voor besluitvorming.

Lees verder »

Hoe gaat de raad om met digitalisering van informatie?

Door marjolein op woensdag 23 juli 2014 in Berichten
Hoe gaat de raad om met digitalisering van informatie? De overheid digitaliseert. Dit geldt ook voor raadsinformatie voor en over de raad. De tijd van dikke enveloppen met vergaderstukken is in de meeste gemeenten in Nederland voorbij. Politici, maar ook inwoners, kunnen vergaderstukken vinden op raadsinformatiesystemen. Soms zijn dit aparte websites, andere

Lees verder »

De raad en de burgemeester?

Door marjolein op maandag 21 juli 2014 in Berichten
De raad en de burgemeester? De burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van zes jaar. Daarna volgt eventueel herbenoeming. Een burgemeester kan ook bij Koninklijk Besluit worden geschorst of ontslagen. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad, als voorzitter (en lid) van het college van

Lees verder »

Wat houdt een raadsonderzoek in?

Door marjolein op woensdag 16 juli 2014 in Berichten
Wat houdt een raadsonderzoek in? Op enig moment gebeurt het in iedere gemeenteraad dat de raad geen vertrouwen heeft in de informatie die hij van het college ontvangt. Ook kan de raad twijfelen aan de eigen oordeelsvorming en zekerheid zoeken bij het nemen van een beslissing op basis van een oordeel van deskundigen. Allemaal redenen

Lees verder »
Laad meer berichten