marjolein

Wat houdt het recht van initiatief in?

Door marjolein op woensdag 30 juli 2014 in Berichten
Wat houdt het recht van initiatief in? Met het recht van initiatief houdt in dat een raadslid zelf een voorstel voor een verordening of een ander voorstel ter behandeling in de raad kan indienen. Het onderwerp van de verordening of het voorstel is vrij te bepalen voor het raadslid. Een initiatiefvoorstel moet echter rijp zijn voor besluitvorming.

Lees verder »

Hoe gaat de raad om met digitalisering van informatie?

Door marjolein op woensdag 23 juli 2014 in Berichten
Hoe gaat de raad om met digitalisering van informatie? De overheid digitaliseert. Dit geldt ook voor raadsinformatie voor en over de raad. De tijd van dikke enveloppen met vergaderstukken is in de meeste gemeenten in Nederland voorbij. Politici, maar ook inwoners, kunnen vergaderstukken vinden op raadsinformatiesystemen. Soms zijn dit aparte websites, andere

Lees verder »

De raad en de burgemeester?

Door marjolein op maandag 21 juli 2014 in Berichten
De raad en de burgemeester? De burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van zes jaar. Daarna volgt eventueel herbenoeming. Een burgemeester kan ook bij Koninklijk Besluit worden geschorst of ontslagen. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad, als voorzitter (en lid) van het college van

Lees verder »

Wat houdt een raadsonderzoek in?

Door marjolein op woensdag 16 juli 2014 in Berichten
Wat houdt een raadsonderzoek in? Op enig moment gebeurt het in iedere gemeenteraad dat de raad geen vertrouwen heeft in de informatie die hij van het college ontvangt. Ook kan de raad twijfelen aan de eigen oordeelsvorming en zekerheid zoeken bij het nemen van een beslissing op basis van een oordeel van deskundigen. Allemaal redenen

Lees verder »

Welke manieren van stemmen kan de raad uitvoeren?

Door marjolein op woensdag 09 juli 2014 in Berichten
Welke manieren van stemmen kan de raad uitvoeren? Uiteindelijk moet er een keuze worden gemaakt, een knoop worden doorgehakt en een besluit genomen. De raad doet dat in een besluitvormende vergadering door middel van stemmen. In principe geldt dat de meerderheid beslist. In sommige bijzondere gevallen is een twee derde meerderheid nodig voor het nemen

Lees verder »

De raad en het college van B en W?

Door marjolein op vrijdag 04 juli 2014 in Berichten
De raad en het college van B en W? Het college van burgemeester en wethouders (B en W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college. Het college is, naast de raad en de burgemeester, het derde bestuursorgaan van de gemeente. Het college voert het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt

Lees verder »

Wat houdt een motie in?

Door marjolein op vrijdag 27 juni 2014 in Berichten
Wat houdt een motie in? Een motie is een korte gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een mening, wens of verzoek wordt uitgesproken. Ieder raadslid kan een motie indienen. Ieder raadslid heeft het recht een motie in te dienen. De motie is een politiek instrument in de vergadering van de gemeenteraad en niet

Lees verder »

Wat houdt een amendement in?

Door marjolein op woensdag 25 juni 2014 in Berichten
Wat houdt een amendement in? Een amendement is een wijziging in een officieel document, zoals een voorstel voor een verordening of een raadsbesluit. Op basis van het amendement kunnen raadsleden veranderingen aanbrengen in een voorstel. Het recht van amendement houdt in dat raadsleden het recht hebben om een voorstel tot wijziging

Lees verder »

Wat houdt een interpellatie in?

Door marjolein op maandag 02 juni 2014 in Berichten
Wat houdt een interpellatie in? De interpellatie, vaak gehouden in de vorm van een debat, is een zwaar, maar geschikt middel om informatie te krijgen van (een lid van) het college over een politiek, actueel en gevoelig onderwerp. De interpellatie moet niet worden vergeleken met de interruptie. Laatstgenoemde is ‘slechts’ een korte,

Lees verder »

Hoeveel raadsleden hebben een fulltime baan?

Door marjolein op maandag 26 mei 2014 in Berichten
Hoeveel raadsleden hebben een fulltime baan? Ruim de helft (53,3%) van de raadsleden is teruggekeerd in de gemeenteraad. Daarvan zijn de meeste raadsleden in het jaar 2010 in de gemeenteraad terecht gekomen (32,7%).  Het raadslidmaatschap is en blijft een nevenfunctie, maar wel één die veel tijd kost. Een kwart van de raadsleden heeft een onbetaalde

Lees verder »