marjolein

Raadsleden willen meer aandacht voor integriteit

Door marjolein op donderdag 22 mei 2014 in Berichten
Raadsleden willen meer aandacht voor integriteit De aandacht van integriteit is de afgelopen jaren fors toegenomen. De voorbeelden van incidenten rondom integriteit zijn legio: van een wethouder van buiten die nog wachtgeld krijgt uit een andere gemeente tot een wethouder die aandelen blijkt te hebben in een bouwbedrijf dat in de stad opereert.   Bij

Lees verder »

Politieke partijen en griffiers tevreden over stemtest De Stem Van

Door marjolein op woensdag 21 mei 2014 in Berichten
Politieke partijen en griffiers tevreden over stemtest De Stem Van De Stem Van, de nieuwe stemhulp bij gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, is een succes. Dit blijkt uit een evaluatieonderzoek onder griffiers, politieke partijen en kiezers van de 64 deelnemende gemeenten. Goede stellingen in stemtest Een ruime meerderheid van de griffiers (73%) en politieke

Lees verder »

Raadsleden: Liever wethouders met lokale binding

Door marjolein op woensdag 21 mei 2014 in Berichten
Raadsleden: Liever wethouders met lokale binding Raadsleden geven de voorkeur aan een wethouder met lokale binding; 95,7% van de gemeenteraadsleden geeft aan dat de eerste wethouderskandidaat afkomstig is uit de eigen gemeente. Het is goed dat wethouders uit de gemeente zijn die blijkbaar voldoende competenties hebben om hiermee aan de slag te zijn.

Lees verder »

Raadsleden: Buitenstaanders leiden coalitievorming

Door marjolein op vrijdag 16 mei 2014 in Berichten
Raadsleden: Buitenstaanders leiden coalitievorming Uit het onderzoek ‘een start in de nieuwe raadsperiode’ blijkt dat 72% van de raadsleden tevreden tot heel tevreden is over de uitslag van de verkiezingen ten aanzien van hun eigen fractie. Iets meer dan de helft van de raadsleden blijkt tevreden tot heel tevreden te zijn over de uitslag van de verkiezingen

Lees verder »

Grip op Grondexploitaties

Door marjolein op donderdag 15 mei 2014 in Berichten
Grip op Grondexploitaties Heeft u als raadslid grip op grondexploitaties? Voorwaarde voor grip is dat u ze kunt lezen, begrijpen en duiden en dat u door uw college goed wordt geïnformeerd. Uit ervaring weet Necker van Naem dat de beschikbare informatie voor veel raadsleden onduidelijk en niet overzichtelijk is en dat raadsleden

Lees verder »

Wat is het verschil tussen Rekenkamer en Rekenkamercommissie?

Door marjolein op dinsdag 13 mei 2014 in Berichten
Wat is het verschil tussen Rekenkamer en Rekenkamercommissie? Met ingang van 1 januari 2006 moet iedere gemeente een rekenkamer of rekenkamerfunctie hebben. Een rekenkamer doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De raad stelt de rekenkamer in en benoemt de leden. De rekenkamer bepaalt zelf, dus onafhankelijk, welke onderwerpen zij

Lees verder »

Vier social media tips voor raadsleden

Door marjolein op woensdag 07 mei 2014 in Berichten
Vier social media tips voor raadsleden De opkomst van sociale media hebben de afgelopen jaren een vlucht gemaakt. Dit blijkt ook uit het onderzoek  ‘een start in de nieuwe raadsperiode’ dat Gemeenteraad.nl heeft gehouden onder raadsleden in Nederland. Driekwart van de raadsleden hebben gebruik gemaakt van sociale media tijdens de verkiezingscampagne.

Lees verder »

Wat is het presidium?

Door marjolein op vrijdag 02 mei 2014 in Berichten
Wat is het presidium? De raad beheert zijn eigen agenda. Voorafgaand aan iedere vergaderronde komt het presidium, of een afgeleide daarvan, samen om de agenda’s voor te bereiden. Stukken voor op de agenda worden doorgaans voorbereid door het college. Echter, in sommige gevallen maakt de raad ook zelf voorstellen, bijvoorbeeld

Lees verder »

De vergadering van de gemeenteraad

Door marjolein op dinsdag 08 april 2014 in Berichten
De vergadering van de gemeenteraad Auteurs: Adviseurs Necker van Naem. De afgelopen 10 jaar hebben veel gemeenteraden besloten tot een ander vergaderstelsel. Daarbij is met name de opzet van commissievergaderingen veranderd. De besluitvorming vindt echter altijd in de raadsvergadering plaats.  De raad stelt een eigen reglement van orde

Lees verder »

Volksvertegenwoordigende rol

Door marjolein op donderdag 03 april 2014 in Berichten
Volksvertegenwoordigende rol Auteurs: Adviseurs Necker van Naem. Volksvertegenwoordiging wil niets anders zeggen dan het vertegenwoordigen van belangen en wensen van burgers. Op basis daarvan maakt u een keuze en neemt u een besluit. U bent een vertegenwoordiger van het volk, woonachtig in uw gemeente. Het is wellicht de meest

Lees verder »