Hoe gaat de raad om met digitalisering van informatie?

Hoe gaat de raad om met digitalisering van informatie?

De overheid digitaliseert. Dit geldt ook voor raadsinformatie voor en over de raad. De tijd van dikke enveloppen met vergaderstukken is in de meeste gemeenten in Nederland voorbij. Politici, maar ook inwoners, kunnen vergaderstukken vinden op raadsinformatiesystemen. Soms zijn dit aparte websites, andere keren vormt het een onderdeel van de website van de gemeente. Naast internet stellen veel gemeenten de stukken eveneens aan raadsleden beschikbaar op tablets, zoals een iPad, Windows- of Android tablets. De raadsinformatiesystemen en de bijbehorende applicaties zijn nog steeds volop in ontwikkeling. Zo zijn er applicaties waarin de videoverslagen zijn geïntegreerd en waar raadsleden met elkaar aantekeningen kunnen delen.

De raadsgriffie kan documenten uploaden in het systeem. De stukken worden dan automatisch gepubliceerd op internet en de applicaties. Meestal kan iedereen het raadsinformatiesysteem raadplegen, ook geïnteresseerde burgers. Documenten die digitaal zijn op te vragen via het raadsinformatiesysteem zijn bijvoorbeeld agenda’s, (video)verslagen, besluitenlijsten, moties, amendementen, raadsvoorstellen, verordeningen en notities. Er zijn gemeenten die een besloten gedeelte hebben, voor informatie die alleen voor de raad is bestemd. Dit zijn bijvoorbeeld uitnodigingen of de vergaderstukken van niet-openbare bijeenkomsten zoals het presidium of werkgeverscommissie.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen