Raadsleden: Liever wethouders met lokale binding

Raadsleden: Liever wethouders met lokale binding

Raadsleden geven de voorkeur aan een wethouder met lokale binding; 95,7% van de gemeenteraadsleden geeft aan dat de eerste wethouderskandidaat afkomstig is uit de eigen gemeente. Het is goed dat wethouders uit de gemeente zijn die blijkbaar voldoende competenties hebben om hiermee aan de slag te zijn. Echter, het is niet goed wanneer de woonplaats het enige criterium is. Daarom geeft een kwart van de ondervraagde raadsleden aan dat er toch een wethouder van buiten de gemeente zal worden benoemd. Bijna alle  de gemeenteraadsleden (92,1%) geeft aan dat het voor de partij al duidelijk is wie de eerste wethouderskandidaat is. In de Gemeentewet is het aantal wethouders dat een gemeente bij een bepaald aantal inwoners mag hebben, geregeld. Het minimumaantal wethouders is altijd twee. Het maximum aantal wethouders is afhankelijk van het aantal raadsleden. Tweederde van de raadsleden verwachten dat er drie á vier wethouders in de gemeente zullen komen (66,1%).

Het online onderzoek van Gemeenteraad.nl werd gehouden in april 2014. Vijfhonderdzesendertig (536) respondenten deden mee aan het onderzoek. Meer weten over het onderzoek? Mail ons op info@gemeenteraad.nl.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen