Wat houdt een raadsonderzoek in?

Wat houdt een raadsonderzoek in?

Op enig moment gebeurt het in iedere gemeenteraad dat de raad geen vertrouwen heeft in de informatie die hij van het college ontvangt. Ook kan de raad twijfelen aan de eigen oordeelsvorming en zekerheid zoeken bij het nemen van een beslissing op basis van een oordeel van deskundigen. Allemaal redenen die ten grondslag kunnen liggen aan de uitspraak van de raad: er moet een onderzoek komen!

Gemeenteraden hebben meerdere mogelijkheden om een onderzoek te doen:

/           een onderzoek laten doen door een extern bureau;

 

/           een externe onderzoekscommissie instellen (een commissie van wijze mannen);

/           een ‘gewoon’ raadsonderzoek;

/           een raadsenquête.

Vaak is er sprake van een uit de hand gelopen situatie en wil men weten hoe het zover heeft kunnen komen. Veel raadsonderzoeken gaan over een actueel politiek thema waarbij de aanleiding meestal onjuist of onvolledig geleverde informatie is. Naast de eigen onderzoeksmogelijkheden kan de raad een verzoek doen voor een onderzoek bij de rekenkamer, of kan men in de accountantsopdracht extra aandachtspunten of accenten aanbrengen.

Als een gemeenteraad een onderzoek wil instellen, gaat de discussie vaak over de keuze voor het type instrument. Wordt het een raadsonderzoek of bijvoorbeeld de zwaardere raadsenquête? Het is mogelijk dat een raadsonderzoek door raadsleden zelf wordt uitgevoerd. Veel raden kiezen er echter voor om het veldwerk niet zelf te doen. Enerzijds omdat ze de onderzoeksvaardigheden niet hebben, anderzijds omdat de tijd voor deze tijdrovende klus ze ontbreekt. Als raadsleden het onderzoek niet zelf uitvoeren, is het van belang goede afspraken te maken over wat de rol en taak van de commissie dan wel is. Van wie zijn de conclusies? Hoe stellen raadsleden die in de onderzoekscommissie zitten zich op tijdens raadsvergaderingen?

Om in politiek opzicht ongebonden te blijven, kan de raad er ook voor kiezen het onderzoek niet zelf te doen, maar het neer te leggen bij een extern bureau of een externe commissie.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen