Wat houdt het recht van initiatief in?

Wat houdt het recht van initiatief in?

Met het recht van initiatief houdt in dat een raadslid zelf een voorstel voor een verordening of een ander voorstel ter behandeling in de raad kan indienen.

Het onderwerp van de verordening of het voorstel is vrij te bepalen voor het raadslid. Een initiatiefvoorstel moet echter rijp zijn voor besluitvorming. Ter onderbouwing kunnen bij het initiatiefvoorstel bijlagen meegestuurd worden. Een raadslid moet zelf het voorstel schrijven en de onderbouwing verzorgen. Het schrijven en onderbouwen van een initiatiefvoorstel kan erg veel tijd kosten. Het raadslid heeft hierbij recht op ambtelijke bijstand. Deze kan het raadslid inzetten om achterliggende zaken uit te zoeken of notities en besluiten uit het verleden bij elkaar te zoeken. Wanneer een initiatiefvoorstel een verzoek aan het college betreft, met betrekking tot een van zijn bevoegdheden, is het raadzaam een goede afweging te maken tussen het indienen van een initiatiefvoorstel en het indienen van een motie of schriftelijke vragen.

Er zijn een aantal tips om succes te behalen met een initiatiefvoorstel:

/           Schrijf een initiatiefvoorstel samen met een andere partij of partijen, waardoor u vooraf verzekerd bent van de steun van die partij(en) aan het voorstel.

/           Kies een onderwerp waarvan u weet dat de inhoud van uw voorstel kan rekenen op de steun van de meerderheid van de raad.

/           Bespreek het onderwerp van het initiatiefvoorstel eerst in een opiniërende vergadering, waardoor u een goed overzicht heeft van de standpunten en gedachten van de andere partijen en u daar rekening mee kunt houden in uw eigen voorstel.

/           Zorg voor een goede onderbouwing, voorzien van rapporten en enquêtes gehouden onder inwoners, instellingen en bedrijven.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen